Jaunieji stovyklautojai susipažino su robotika

Į Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Robotikos klubą  saulėtos savaitės viduryje subėgo būrys Vilainių vaikų stovyklos ,,Vaikystės aidas“ stovyklautojų. Kartu su atlydėjusiomis pedagogėmis Renata Dzikiene, Rita Mišanskiene, Renata Šimanauskiene ir Raminta Kundrotiene visi 25 stovyklautojai noriai klausėsi trumpos informacijos apie robotikos istoriją, galimybes ir patrauklumą ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Jaunimo skyriaus mokiniai matematikos mokėsi kitaip

Gegužės 23-24 dienomis su jaunimo skyriaus mokiniais nusprendėme matematikos pasimokyti kitaip – įdomiau, kūrybiškiau -  pritaikyti savo žinias, lenktyniaujant tarp klasių „Proto mūšyje“. Buvo įdomu ir naudinga  sugriauti požiūrį į matematiką kaip sunkų, sausą mokslą. Pasirinkta tema – skritulys, apskritimas, skaičius Pi.  Prisiminėme skaičiaus Pi atsiradimo istoriją, jo reikšmę, pakartojome formules, sprendėme praktinius uždavinius.

Paskutinė pamoka abiturientams

Lietuvos abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, kvietęs į paskutiniąsias pamokas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro abiturientams vyko paskutinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka, kurioje dalyvavo ir andragogai. Pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Šliažaitė. Pamokos tema „Rašinio modeliavimas“. Visi susirinkusieji, remdamiesi žiniomis, patirtimi, gyvenimo išmintimi, kūrė vieną bendrą rašinį tema: „Kaip kasdienybę keičia šventės?“.

Kūrybos dienoje - neformaliojo ugdymo mokinių veiklos rezultatai ir organizuoto laisvalaikio akimirkos

Kasmet mokslo metų pabaigoje Neformaliojo vaikų švietimo  skyriaus mokytojai ir mokiniai surengia Kūrybos dieną – puikią šventę centro bendruomenei ir mokinių tėveliams. Šįmet į tradicinę šventę gegužės 10 dieną  įsijungė Jaunimo skyriaus neformaliojo ugdymo mokytojai su mokiniais.

Poezijos ir dramos šventė „A Garland of Lithuanian Poetry“

Gegužės 9 dieną  centro  Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Mažosios užsienio studijos mokinė Smilga Sedliorytė dalyvavo rajoninėje poezijos ir dramos šventėje „A Garland of Lithuanian Poetry“ („Lietuvių poezijos pynė“), skirtoje Lietuvos 100-mečiui paminėti. Renginys vyko Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijoje.

Mamoms – gražiausios eilės ir kūrybiniai mokinių darbai

Šie žodžiai mano Mama, Tau Brangioji, 
Aš juos skiriu šiandieną vien tik Tau, 
Ir iš visos širdies už nerimą dėkoju 
Už nemigos naktis, už viską ką gavau!... 

Šiuos ir kitus posmus skaitė mokiniai, kūrybinę popietę paskyrę savo  mamoms ir močiutėms jautrių kūrybinių darbelių atidarymo parodos metu ,,,Tu vienintelė esi...“

Skelbimas