Abiturientams įteikti Brandos atestatai

Liepos 16 dieną Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 21 abiturientui buvo įteikti Brandos atestatai...

Savanorystė kuria norą tobulėti ir net gali pakeisti gyvenimą

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras prisideda prie respublikinės Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir nuolat kviečia jaunimo savanorius dalyvaujančius projekte  „Atrask save“ arba pagal vidaus tvarką ir struktūrą visus pageidaujančius susipažinti ir padirbėti čia veikiančioje Atvirojoje jaunimo erdvėje.  Jaunimo garantijų iniciatyvos tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

Mokėsi kolegialaus vertinimo

Birželio pabaigoje Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogės – Rusnė Feiferienė ir Aldona Šliažaitė – kartu su  Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, mokyklų   andragogais  dalyvavo dviejų dienų mokymuose „Kolegialus vertinimas“.  Trakuose vykę mokymai organizuoti pagal projektą „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ Nr. 09.4.2- ESFA- V-715-01-0001 suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojams.

Andragogai mokėsi

Baigėsi mokslo metai, nurimo klasėse šurmulys. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro andragogai dvi dienas skyrė mokymuisi, bendravimui ir bendradarbiavimui, kad galėtų tinkamai pasiruošę pasitikti kitus mokslo metus.

Jaunieji stovyklautojai susipažino su robotika

Į Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Robotikos klubą  saulėtos savaitės viduryje subėgo būrys Vilainių vaikų stovyklos ,,Vaikystės aidas“ stovyklautojų. Kartu su atlydėjusiomis pedagogėmis Renata Dzikiene, Rita Mišanskiene, Renata Šimanauskiene ir Raminta Kundrotiene visi 25 stovyklautojai noriai klausėsi trumpos informacijos apie robotikos istoriją, galimybes ir patrauklumą ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Jaunimo skyriaus mokiniai matematikos mokėsi kitaip

Gegužės 23-24 dienomis su jaunimo skyriaus mokiniais nusprendėme matematikos pasimokyti kitaip – įdomiau, kūrybiškiau -  pritaikyti savo žinias, lenktyniaujant tarp klasių „Proto mūšyje“. Buvo įdomu ir naudinga  sugriauti požiūrį į matematiką kaip sunkų, sausą mokslą. Pasirinkta tema – skritulys, apskritimas, skaičius Pi.  Prisiminėme skaičiaus Pi atsiradimo istoriją, jo reikšmę, pakartojome formules, sprendėme praktinius uždavinius.

Paskutinė pamoka abiturientams

Lietuvos abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis, kvietęs į paskutiniąsias pamokas. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro abiturientams vyko paskutinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka, kurioje dalyvavo ir andragogai. Pamoką vedė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Šliažaitė. Pamokos tema „Rašinio modeliavimas“. Visi susirinkusieji, remdamiesi žiniomis, patirtimi, gyvenimo išmintimi, kūrė vieną bendrą rašinį tema: „Kaip kasdienybę keičia šventės?“.