„Vasaros svajonių” stovykla užvėrė duris

Išaušo saulėtas rytas, tačiau daugeliui stovyklautojų buvo liūdna, nes teks grįžti namo – vidudienį „Vasaros svajonių stovyklos“ uždarymas.

Pažintinė diena „Savojo lobio beieškant“

„Vasaros svajonių“ stovyklos dalyviams trijų valandų edukacinė programa „Lobio ieškojimas“ Krekenavos regioninio parko Gringalių miške neprailgo. Čia mokiniai sprendė linksmas ir išmonės reikalaujančias užduotis. Kiekviena užduotis - „lobis“- paslėpta, ją rasti nesunku naudojantis žemėlapiu.

Pažintinė kultūrinė diena „Kas Jūsų grožei senobinei tiki?“

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?

Antanas Baranauskas

Iš mokyklos laikų daugelis puikiai prisimena šį eilėraštį, todėl nusprendėme, kad „Vasaros svajonių“ stovyklos stovyklautojams priešpaskutinę stovyklos dieną  būtina nuotaikinga ir turininga išvyka į padavimais ir legendomis apipintą Anykščių kraštą, viliojantį vaizdingomis apylinkėmis ir įdomių lankytinų vietovių gausa.

Pilietiškumo diena „Gimtųjų Kėdainių takeliai...“

Nevėžio ir jo intakų Dotnuvėlės, Smilgos, Obelies santakoje įsikūrę Kėdainiai – vienas lankomiausių miestų ne tik dėl geografinės padėties, bet ir dėl išlikusio įspūdingo senamiesčio, kuriame galima aptikti įvairių čia gyvenusių tautų pėdsakų.

Jaunieji medikai mokosi būsimosios specialybės pagrindų

Būdama ir medike, ir pedagoge stengiuosi nenutolti nei nuo  ligonių, kuriems reikia mano pagalbos, nei nuo mokinių, kurie, ketindami pasirinkti mediko specialybę, ateina po pamokų į Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus Jaunųjų medicinos slaugytojų studiją įgyti naujų žinių, nesamų mokyklinėse programose, naujų gebėjimų, nesuformuojamų pamokose sėdint mokykliniame suole. Mūsų veikla specifinė, todėl turi būti patraukli. Džiaugiuosi, kad  per dešimtmetį dirbdama su mokiniais neformaliojo ugdymo srityje, galiu palyginti laidas, įvardinti sėkmes ir problemas. Iš jų mokomės.

Oi žirgai, jūs mano minčių žirgai baltakarčiai...

Saulėtą birželio dieną „Vasaros svajonių“ stovyklos dalyviai lankėsi jojimo klube „Ulonai“. Klubo tikslas – mokyti jaunimą, vaikus bei suaugusius jojimo meno, propaguoti žirginį turizmą, rengti pažintines ekskursijas.

Gedulo ir vilties diena

Angele Sarge, sek paskui mane neatsilikdamas, kuomet leidžiuos į pragarą, parvesk mane atgal iš pačių baisiausių vietų, visada sugrąžink iš liūdesio ir beprotybės, iš slogių sapnų parsivesk mane atgal, į savo šviesos ir meilės pasaulį, nepalik manęs vienos. ( Jurga Ivanauskaitė)

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kartu su kitomis institucijomis inicijavo birželio 14-osios – Gedulo ir Vilties dienos minėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose bei kitose švietimo institucijose. Šiemet minėsime 75-ąsias pirmųjų trėmimų metines.