Produktyvusis mokymas – būdas mokytis kitaip

... kiekviena gilė, turėdama palankias sąlygas, gali tapti dideliu ąžuolu, o kiekvienas žmogus, nors turėtų ir nepalankias aplinkybes, jeigu tik jis nori, gali tapti dideliu žmogumi. 

(Marden, OrisonSweet. Kelias į pasisekimą.  Liktarna. 162p.)

DĖMESIO!

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras – 2019 m. brandos egzaminų bazinė mokykla

Darbingas Mokinių savivaldos ruduo

Mokinių savivaldos institucija – tai demokratinių rinkimų būdu išrinktų aktyvių, socialiai atsakingų mokinių komanda, kuri atstovauja mokinių interesams, sprendžia aktualias problemas, taip pat kuria jaukią mokyklos aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą.  Šį rugsėjį  išrinkta ir savanoriškai prisijungusių mokinių grupė, koordinuojama psichologės Ramunės Ūsės, netruko tapti komanda, kurioje kiekvienas gali daryti įtaką mokyklos bendruomenės gyvenimui – nustatyti jos poreikius, siekius, galimybes ir prisidėti prie problemų sprendimo bei veiksmingo bendruomenės poreikių tenkinimo.

Ikiprofesinio „Informacinių technologijų“ mokymo projektinė veikla – tarpklasinis kompiuterinis turnyras „Major 2018“

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Jaunimo skyriuje 2018-2019 m. m. 8-10 klasių mokiniams pasiūlytas naujas ikiprofesinio mokymo modulis „Informacinės technologijos“. Tai kursas, kai užsiėmimų metu sudaroma galimybė mokiniams tikslingai ir saugiai taikyti šiuolaikines technologijas, siekti, kad informacinių ir komunikacinių technologijų srityje mokiniai įgytų praktinių žinių, leisiančių pritaikyti jas gyvenime ar būsimoje profesijoje.

Nauji mokslo metai – su optimistine nuotaika

Naujus mokslo metus Neformaliojo vaikų švietimo skyrius pradėjo pasirengęs ugdymui. Mokytojų atnaujintos programos, priemonės, ugdymo aplinka,  pasiūlytos dvi naujos veiklos, todėl gausus būrys vaikų ir jaunimo iš įvairių miesto ir rajono mokyklų susirinko net  į 34 grupes . Per rugsėjį pasižvalgius po ugdymo klases jautėsi kūrybinės nuotaikos, girdėjosi aktyvus mokytojo ir mokinio dialogas, koridoriuose savo vaikų lūkuriavo būreliai tėvų. Ne vienas pabuvojo klasėje smalsiu stebėtoju, o pakalbintas teigė, kad vienoje ar kitoje veikloje įdomu, naudinga  lankyti užsiėmimus, būtų ką veikti ir suaugusiems, nes šiandienoje viskas  pravartu – ir naujos žinios, ir veiksminga praktika, ir kūrybingas pats ugdymo organizavimas.

Senjorai mokslo metus pradėjo tradicinėje sveikatingumo stovykloje

 

Su ateinančia Bobų vasara Kėdainių rajono senjorai pradeda aktyvią veiklą Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Trečiojo amžiaus universitete. Jau tapo tradicija mokslo metus pasitikti sveikatingumo stovykloje prie jūros. Šiais metais tokią galimybę sustiprino Kėdainių rajono savivaldybės finansuojami projektai „Senjorų psichinės ir fizinės sveikatos palaikymo ir stiprinimo praktikumas“ ir „Kartų mokymasis kartu“. Jau penktą rugsėjį vyresnio amžiaus kėdainiečiai kviečiami plėtoti žinias sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje, išreikšti savo jausmus ir emocijas meninėje veikloje, o dažnai ir pasidalinti visą gyvenimą sukaupta patirtimi bei žinojimu su kitais.

Europos kalbų diena Jaunimo skyriuje

Tradiciniu renginiu Jaunimo skyriuje tapo kasmet minima Europos kalbų diena. Rugsėjo 26-osios rytą buvome pasveikinti kalbomis, kurias mokomės- „Labas, Hallo, Hello,Рривет“.
Geografijos mokytoja metodininkė dešimtų klasių mokiniams pristatė informacinį stendą „Atvirukai iš įvairių pasaulio šalių“, kuris nepastebimai nukėlė mus į anglų kalbos kabinete vykusią integruotą anglų-rusų kalbų pamoką „Europos kalbų diena“. Mokytojos akcentavo Biblijinį kalbų pradą taip įtraukdamos mokinius į diskusiją „Kas man yra kalba?“. Įsimintinas buvo mokinės pamąstymas: „Kalba kaip duona - jei nemoki, esi nevalgęs“. Praktines užduotis mokiniai atliko porose, pasitikrindami gimtosios ir užsienio kalbų žinias.