Šokiui amžius nesvarbus

Sukaupta daugybė duomenų apie įvairiapusę fizinio aktyvumo naudą pagyvenusiems žmonėms, jų gyvenimo trukmei ir kokybei. Specialistų teigimu, fizinis aktyvumas didina ištvermę, jėgą, pusiausvyrą ir judrumą – tai padeda gyventi savarankiškai. Medikai pagyvenusiems žmonėms rekomenduoja kasdien ne mažiau kaip 30 minučių skirti vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Studijuodami trečiojo amžiaus universitete senjorai išmėgina įvairias fizinio aktyvumo formas: mankštą salėje ir baseine, jogą, šiaurietiškąjį ėjimą, komandinius, stalo žaidimus. Įgyvendinant projektą „Fizinio aktyvumo galimybių įvairovės didinimas 50+“ Kėdainių TAU dalyviams pasiūlyta dar viena, sulaukusi nemenko populiarumo priemonė – šokis, judesio meno pratybos.

Su ŠV. Velykom

 
 

INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS

2017 metų balandžio 19 d. – gegužės 5 d. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre bus vykdomas 6 ir 8 klasiųNacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas.

Savivaldybės mokyklų mokinių pasiekimams įvertinti naudojami mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiai: 6 klasei – standartizuoti skaitymo, rašymo ir matematikos testai; 8 klasei – standartizuoti skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų testai. Taip pat naudojami mokinių klausimynai 6 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais.

Jaunimo skyriuje – didelis dėmesys gamtosauginiam mokinių ugdymui

Paskutinę kovo savaitę Centro jaunieji miškininkai ir gamtininkai eilę metų  dalyvauja jau tradicine tapusioje akcijoje ‚Paukščiai grįžta namo“. Šįmet šalyje vyko gamtosauginė savaitė ,,Paukščiai grįžta namo 2017“. Kadangi ši mūsų ekologinė veikla paženklinta ilgamete patirtimi, įįvairiuose švietėjiškuose, praktiniuose, kūrybiniuose renginiuose noriai dalyvauja ne tik būrelių vaikai, bet klasių bendruomenės. Rengiamės rajono, šalies konkursams, akcijoms.

Kėdainių rajono savivaldybės mero padėka ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Aldonai Šliažaitei

2017 -ieji yra paskelbti  Lietuvių kalbos kultūros metais. Kovo 31 d. Kėdainių r. sav. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje  vyko renginys „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį“, kuriame  Kėdainių r. sav. mero Sauliaus Grinkevičiaus padėkomis ir dovanomis  buvo apdovanotos mokytojos ir bibliotekininkės, kurios surengė įdomiausių, gražiausių ir prasmingiausių lietuvių kalbai skirtų renginių.

Antroji vieta šalies suaugusiųjų kūrybinių darbų konkurse

Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras organizavo tradicinį šalies besimokančių suaugusiųjų kūrybinių darbų konkursą „Kuriu, vadinsi, esu“, skirtą kalbininko, mitologijos tyrinėtojo, eseisto Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti. Konkurso tikslas skatinti jaunuomenės kultūros vertybių pažinimą bei jų įprasminimą, mokymosi visą gyvenimą idėjos skleidimą. Šių metų konkurso tema „Kaip atšviežinti prarastą gyvenimo skonį?“

Archeologo Algirdo Juknevičiaus paskaita „Kėdainių krašto piliakalniai – kraštovaizdžio elementai ir praeities liudininkai“

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros, Tautinio kostiumo, Reformacijos, Ievos Simonaitytės, Kazio Bradūno, Algirdo Juliaus Greimo ir Piliakalnių metais. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Suaugusiųjų skyriaus bendruomenė aktualizavo ne vienerius jubiliejinius metus. Vyko I. Simonaitytės kūrybos skaitymai žvakių šviesoje,  lietuvių kalbos ir literatūros pamoka, skirta Kaziui Bradūnui, popietės„Meilė Tėvynės laisvei, žemei ir savo kalbai“, „Tautinis kostiumas ir prigimtinė kalba – mūsų pasididžiavimas“. O kovo 23 d. Suaugusiųjų skyriaus mokiniai ir TAU klausytojai klausėsi  archeologoAlgirdo Juknevičiaus paskaitos „Kėdainių krašto piliakalniai – kraštovaizdžio elementai ir praeities liudininkai“, skirtos Piliakalnių metams paminėti.