Džiaugiamės laisve...

Laisvė – aukščiausias tautos gėris

                                                                                                           (A. Francas)

Kiekvienas Lietuvos pilietis, kuriam yra brangi Tėvynė, nėra abejingas  1991m. sausio 13 dienos įvykiams.  Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo centro bendruomenė, nors ir neįprastomis šiandienos sąlygomis, paminėjo šią svarbią datą. Sausio 13 d. 8.00 val. languose įsižiebė atminimo žvakelės, kurios simbolizuoja žmonių gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį. susitelkimą, kada  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę – laisvę.

AJE kasdienybė įgavo naujų spalvų ir potyrių

Verčiant paskutinius 2020 metų kalendoriaus lapus, pabaigtas įgyvendinti Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Atvirosios jaunimo erdvės projektas „Bendravimo spalvos“, kuriam finansavimą skyrėKėdainių rajono savivaldybė. Pagrindiniu iššūkiu projekto veiklos organizatoriams tapo  trumpas projekto įgyvendinimo terminas ir kontaktų ribojimas bei karantinas dėl COVID pandemijos. Tačiau visas iškilusias problemas padėjo įveikti vykdytojų įdirbis visų metų eigoje su tiksline grupe – Atvirosios jaunimo erdvės lankytojais, taip pat projekto partnerių bendradarbiavimas ir jaunimo savanorių pagalba.

Linkime...

 
 

Sveikinimas

 
 

Suaugusiųjų savaitėje - prasmingos patirtys ir mokymasis kartu

   Kasmet Lietuvoje rudenį organizuojamos suaugusiųjų mokymosi savaitės. Šiais metais  lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius susitikti, mokytis kartu – 21-ojoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje ,, Susitikime mokytis. Kartu mes galim“ ir pasidalinti iššūkiu ,,Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“.

 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ypatingomis Covid – 19 karantino sąlygomis surengė virtualų susitikimą - nuotolinę respublikinę konferenciją ,,Andragogas ir bendruomenė“, 

Vairavimo mokymas