„Kuriame Respubliką“ II – asis etapas: nacionaliniai projektai

Nuo 2014 m. vasario mėn. Pilietinės visuomenės institutas pakvietė Lietuvos mokyklas įsitraukti į tris naujus nacionalinius pilietiškumo ugdymo projektus: „Atgal į ateitį“, „Auginkime vieni kitus“ ir „Skaidrumo laboratorija“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, pasirinkusi įgyvendinti projektus „Atgal į ateitį“ ir „Auginkime vieni kitus“.

Šie projektai – tai sudėtinė projekto „Kuriame Respubliką“ dalis.  Projektas „ Atgal į ateitį“ skirtas Lietuvos kaip tėvynės – tėvų ir protėvių žemės – geresniam pažinimui, išgyvenimui ir supratimui.

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla įsikūrusi netoli žymaus lietuvių raštijos kūrėjo Mikalojaus Daukšos gimtinės, buvusio Babėnų kaimo, kuris šiuo metu priklauso Kėdainių miesto teritorijai. Mokykloje mokosi mokiniai iš įvairių Kėdainių miesto bei rajono kampelių. Apklausus mokinius,  paaiškėjo, kad mokiniai nežino savo mokyklos apylinkės istorijos, todėl ir nutarėme ją patyrinėti.

Projekto metu skatinsime mokinius domėtis Babėnų apylinkės istorinėmis vietomis, jas puoselėti ir saugoti. Bus ugdomas mokinių kūrybiškumas ir kultūrinis sąmoningumas. Organizuosime ekspediciją „Ar žinai, kad ...“ į pasirinktas lankytinas vietoves, tapybos plenerą, mokiniai rinks kraštotyrinę medžiagą, ją eksponuos mokyklos muziejuje, ruoš pateiktis apie lankytinas vietoves.

Nacionalinis projektas „Auginkime vieni kitus“ skirtas draugystės ryšių puoselėjimui, saugesnės ir draugiškesnės aplinkos mokykloje kūrimui. Vyresnieji mokiniai taps mažesniųjų draugais ir globėjais vykdant įvairias veiklas: žaidžiant, kuriant ir veikiant kartu. Taip  kursime ir stiprinsime draugystės ir pasitikėjimo ryšius tarp įvairaus amžiaus mokinių – į projektinę veiklą įsitraukė 1-10 klasių mokiniai. Sėkmingam projekto įgyvendinimui parinktos įvairiapusės mokinių bendradarbiavimo formos: edukaciniai žaidimai, diskusijos įvairiomis temomis, sporto varžybos, dalyvavimas Respublikinėje Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2014 (mokykloje organizuojamos  veiklos „Aš noriu Tau padėti“), kūrybinių darbų „dirbtuvės“. Visa tai turėtų mažinti atskirtį tarp vyresniųjų mokinių ir mažųjų, dar tik žengiančių pirmuosius žingsnius mūsų mokykloje, įveikti patyčias ir susvetimėjimą.

Tikimės, kad projektų „Atgal į ateitį“ ir „Auginkime vieni kitus“ metu mokiniai, veikdami ir patirdami daug įdomių įspūdžių, geriau pažins savo gimtąjį kraštą, jo istoriją, gyventojus, domėsis, gerbs, puoselės ir neleis išnykti krašto kultūrinėms vertybėms, išmoks bendrauti ir bendradarbiauti, geriau pažins vieni kitus, tobulins informacinius ir komunikacinius įgūdžius. Ši prasminga veikla ugdys savarankiškumą bei aktyvumą, skatins entuziastingai generuoti naujas idėjas ateičiai.

Giedrė Kurovienė,
projekto "Auginkime vieni kitus" koordinatorė mokykloje