Šeimos vertybės, socialinė aplinka, smurtas, moteris šiuolaikinėje visuomenėje

Kovo 19 d. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje Suaugusiųjų skyriaus skaitykloje vyko paskaita mokiniams „Smurtas artimoje aplinkoje“. Paskaitą mokiniams vedė socialinė pedagogė Jurgita Verseckaitė.

Smurtas artimoje aplinkoje  – viena iš aktualiausių šiandieninės visuomenės problemų. Ir kalbėti apie smurtą vis dar tebėra sunku. Šios paskaitos tikslas - supažindinti mokinius su dabartine situacija Lietuvoje, smurto formomis, pasekmėmis bei kaip to išvengti.

Socialinė pedagogė Jurgita supažindino mokinius su smurto kilme, jo pagrindinėmis  priežastimis. Deja, tam didžiausią įtaką turi šeimos vertybės, asmenybės tipas, socialinė bei kultūrinė gyvenimo aplinka. Be jokios abejonės, šeimoje patiriamas smurtas turi didžiulę, o kartais ir nepataisomą poveikį žmogaus asmenybei. Neįmanoma surasti vienintelio teisingo smurto mūsų aplinkoje paaiškinimo, todėl, kokios bebūtų priežastys, šio reiškinio pateisinti negalima. Soc. pedagogė priminė pagalbos tarnybų telefonų numerius.

Šiuolaikinė moteris – kokia ji? Suaugusiųjų skyriaus  mokinės šia tema  diskutavo su psichologe Olga Lukšiene. Mokinės bandė įsivaizduoti idealią moterį šiuolaikinėje visuomenėje: rūpestinga mama, dirbančią, siekiančią mokslo moterį, aktyvią, mylinčią, nuoširdžią, suprantančią ir pan. Diskusijos metu aptarta ne tik moters misija Žemėje, bet ir gvildentos tokios problemos kaip karjera ir šeima, ar tai suderinama, ką rinktis – būti gražiai ar protingai, kaip save realizuoti ir kt. Dar kalbėta apie moters emocijas, kaip mokėti jas pažinti, kontroliuoti, suprasti tikrąsias emocijų priežastis ir pasekmes. Diskusijos pabaigoje buvo sau šmaikštaujama apie vyrų ir moterų panašumus ir skirtumus, apie moterišką pasitikėjimą ir bandoma įsivaizduoti, kokia gali būti ideali moters gyvenimo diena.

Šeimos vertybių, socialinės aplinkos, smurto, moters padėties visuomenėje problemos labai svarbios, todėl apie jas kalbėti reikia nuolat. Tai padeda sustoti ir pamąstyti, ką kiekvienas iš mūsų galėtų pakeisti savo gyvenime.