Kėdainių TAU išbandė terapinę žodžio galią

Saulėtą pavasario popietę Kėdainių TAU studentai, susirinkę į planuotą literatūrinę muzikinę popietę, įsitikino, kad poeziją galima drąsiai įvardinti vienu iš psichoterapijos metodų. Dar Senovės Egipte buvo žinoma, kad žodžiai gali išgydyti žmones. Tai, kad žodis gali ir sužeisti, ir paguosti, žinojo ir mūsų proseneliai. Jie sakydavo: "Žodis žvirbliu išskrenda, o akmeniu sugrįžta." Eilės skirtos žavėti ir žavėtis. Tačiau apie tai, kad poezija gali tapti geru gydytoju ir net vaistu, kalbama retai. 

Atverti savo širdis besimokančius senjorus pakvietė Kėdainių krašto literatų sambūrio nariai, vadovaujami pirmininkės Genės Sereikienės. Poetinio žodžio keliu visus susirinkusius vedė renginio scenarijaus autorė ir režisierė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Neformaliojo skyriaus vedėja Alma Jociuvienė. Jos paskatinti renginio dalyviai ieškojo atsakymų į egzistencinius klausimus: ar esate laimingi dabar, ar nuo jūsų  prasideda pasaulis?

 Popietėje buvo pristatytiLeokadijos Mockienės, Genovaitės Bružienės, Algirdo Ivanausko, Pranciškos Strodomskienės, Genovaitės Jakienės, Betos Kačenauskienės, Genės Sereikienės,Almos Jociuvienės, Irenos Sokelienės ir jos vadovaujamo ansamblio kūrybiniai ieškojimai. Muzikinės scenos veiksmo studijos nariai ir Laima Žilytė sušildė susirinkusius dainuojamosios poezijos posmais. Muzikos mokytoja Lina Karpienė atskleidė paslaptį: daugelis Kėdainių TAU muziko/dainavimo grupės dainininkų yra poetai. Ne vienas jų priklauso Kėdainių literatų sambūriui. Žmonės labai sumanūs, kūrybiški. Renginio dalyviai nepamiršo ir gimtojo Kėdainių miesto. Dainą apie Kėdainius atliko jos autorius Kazys Daniūnas su kolege Danguole Barauskiene.  

„Susitikome  su kuriančiais žmonėmis ir ieškojome savo sielose dviejų gražiausiųjų žmogaus, t. y. mūsų, gyvenimo gairių trejybės: tikėjimo, vilties ir meilės – gėrio, grožio ir tiesos. Ar visa tai suradome, pasakė išeinančiųjų akys, šviečiančios tos trejybės šviesa...“, - besibaigiant popietei neslėpė kūrybinio jaudulio Alma Jociuvienė.

Kaip teigia specialistai,poetinės terapijos ypatybė arba skirtumas nuo kitų žodinių terapijų yra tai, kad joje stipri metaforos galia. Metafora aprėpia daug daugiau, plačiau, ji įgalina suvokti visumą, geba atverti žmogaus sielą...

Jūratė Vaitonienė, Kėdainių TAU administratorė