Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu


Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

Vadovaujantis Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo karantino laikotarpiu tvarka,  teorinių žinių patikrinimas atliekamas nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis, kai daugiau nei pusė profesinio mokymo programos įgyvendinta nuotoliniu būdu, kitu atveju – išvedant teorijos pasiekimų įvertinimo vidurkį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengta Atmintine dėl asmens įgytų kompetencijų įvertinimo LRV paskelbto karantino laikotarpiu. Praktikos žinių pasiekimų įvertinimas įskaitomas pagal asmens praktinių pasiekimų įvertinimo vidurkį.
Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“.