Suaugusiųjų savaitėje - prasmingos patirtys ir mokymasis kartu

   Kasmet Lietuvoje rudenį organizuojamos suaugusiųjų mokymosi savaitės. Šiais metais  lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius susitikti, mokytis kartu – 21-ojoje suaugusiųjų mokymosi savaitėje ,, Susitikime mokytis. Kartu mes galim“ ir pasidalinti iššūkiu ,,Kasdien po mažą mokymosi stebuklą“.

 Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras ypatingomis Covid – 19 karantino sąlygomis surengė virtualų susitikimą - nuotolinę respublikinę konferenciją ,,Andragogas ir bendruomenė“, 

 

kurioje dalyvavo gausus būryspedagogų irįvairių  suaugusiųjų mokymosi ir užimtumo veiklų  dalyvių. Centro direktorė ir  konferencijos moderatorė Irina Jančiukienė, optimistine gaida pasveikinusi dalyvius, akcentavo, kad laikas nesustoja, būdami atsakingi visi turi išlikti stiprūs dvasia, sveiki, kūrybiški, nes net  277 renginiai įvairiais nuotolinio mokymosi būdais nuvilnijantys visoje šalyje skatina pasidalinti gražiomis patirtimis, pasitikrinti veiklos rezultatus, įkvėpti savarankiškai ir sėkmingai mokyti ir mokytis visus andragogus, nevyriausybinių organizacijų narius suprantant naudą, įvertinant galimybes, patiriant pažinimo džiaugsmą ir puoselėjant žmogiškąsias vertybes. Pasidalino ilgamete suaugusiųjų mokymo patirtimi, centro projektinės veiklos užmojais, pastarojo meto saugiu mokymusi individuliai, šeimoje, per atstumą,  vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo integracija, skatinančia kartų bendradarbiavimą, besimokančiųjų pažangą įveikiant nesėkmes ir sėkmės siekius nuolat augti ir tobulėti.

   Konferencijos lektorių atskleistos patirtys  kiekvienam konferencijos dalyviui    tapo apmąstymų objektu, kaip  planuoti, kūrybiškai įgyvendinti ir susikurti sėkmingą savo  ir artimos bendruomenės gyvenimą kuriamoje gerovės valstybėje. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Neformaliojo suaugusiųjų  švietimo skyriaus vedėja Jūratė Vaitonienė pasidalijo mintimis, kaip kuriama draugiška senjorams bendruomenė, nes laimimi ir įgyvendinami projektai turtina edukacinę aplinką ir įdomios, naudingos veiklos turinį. Projektinės veiklos patirties subtilumus atskleidė ir Dailės mokyklos direktorė Vida Burbulienė, nes meno pasaulis labai patrauklus įvairaus amžiaus žmonėms, skatina pažinti, įprasminti ir pasidžiaugti savo kūrybinėmis galiomis, atrasti save mene ir kultūringai, naudingai praleisti laiką.

   Konferencijos dalyvių skaičius ko gero būtų padvigubėjęs, jei kompiuterinio raštingumo gebėjimai nesaigstytų dalies vyresnio amžiaus žmonių bendruomenės. Todėl Astos Kunevičienės, Kėdainių M. Daukšos viešosios bibliotekos Knygų fondo komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vyriausiosios bibliotekininkės, paskaita ,,Skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams (pagal projektą ,,Prisijungusi Lietuva“)“ suteikė puikios informacijos apie sėkmingą draugystę su kompiuteriu ir paslaugas, kuriomis gali naudotis pageidaujantieji mokytis kompiuterinio raštingumo. Kadangi Kėdainiuose plėtojami įvairūs amatai, puoselėjami būrio talentingų amatų meistrų, pedagogų, veikia Tradicinių amatų centras Arnetų namas, jo vadovė Regina Lukminienė atskleidė puoselėjamų amatų metraščių puslapius ir supažindino su sėkmingai vykdomomis tradicinių amatų programomis suaugusiems, kurie noriai pripažįsta, plėtoja ir įgimtus, ir įgytus talentus.

    Konferencijoje  teminių spalvų ratas buvo įvairus ir net įnoringesnis dalyvis pamatė naujų atspalvių pažinimo ir mokymosi srityse, kaip ir kur atrasti save ateityje, jei dar nesurado. Tam daug galimybių suteikė įdomus Kėdainių profesinio rengimo centro profesijos mokytojos Rimos Pužauskaitės pateiktas šio centro projekto ,,G.A.L.I.M.“ pristatymas, Kėdainių kultūros centro projektų vadovės Daivos Burinskytės – Valdmonės paskaita – pokalbis apie kultūros įstaigos rengiamus, laimimus ir finansuojamus projektus tema ,, Kultūros projektai suaugusiems: galimybės ir iššūkiai“, kuriuos pamėgę veiklūs ir aktyvūs krašto senjorai.

     Laikmečio viltis - išlikti saugiais, atsargiais, atsakingais ir sveikais. Todėl  sveikatos stiprinimo idėja neapeita ir šioje nuotolinėje konferencijoje. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Agnė Venckutė  pateikė naujų žinių ir aktualių rekomendacijų pranešime ,, Aš pats savo asmeninis mitybos specialistas“.

     Rodos, konferencijos laikas seko, bet  virtuali auditorija sukluso ( ir ne veltui!). Dr. Vilija Lukošiūnienė, LSŠA valdybos pirmininkė, ,,Epale“ ekspertė, pasveikinusi Kėdainių konferenciją ir pasidžiaugusi, kad dalyviai neišsibarstė,  pristatė aktualią temą ,,Epale“- andragogui ir bendruomenei“. Žinantiems, tai suaugusiųjų mokymo(si) gerų naujienų portalas. Nežinantiems, tai visos galimybės pažinti, kaip ir kuo gyvena Lietuvos andragogai ir jų mokiniai, tai tiltas, jungiantis Europos andragogus į nacionalinę ir tarptautinę suaugusiųjų švietėjų bendruomenę ir prisidedantis prie profesinių kompetencijų tobulinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo. Įdomu tai, kad šioje veikloje iš ES  - per 70 000 dalyvių, Lietuvoje – per 2000. Linkėdama sveikatos ir kūrybos gyvenime ir veiklose lektorė visus pakvietė: Patirkime mokymosi stebuklą su ,,Epale“.

    Vadinasi,  suaugusiųjų savaitės tęsiasi ištisus metus, metų metus... Verta tikėti ir jau kitais metais į 22-ąją savaitę  pakviesti kitus: Susitikime mokytis. Kartu mes galim... Gal taip padovanosime kiekvienam po mažą mokymosi stebuklą?..

                                                                                                               Alma Jociuvienė

                                                                                                               Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro

                                                                                                               Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus vedėja

                                                                                                               Kėdainių NVO tarybos narė

                                          LPŽA Kėdainių rajono skyriaus ir Literatų ir menininkų asociacijos ,,Vaivorykštės tiltai“ pirmininkė