Džiaugiamės laisve...

Laisvė – aukščiausias tautos gėris

                                                                                                           (A. Francas)

Kiekvienas Lietuvos pilietis, kuriam yra brangi Tėvynė, nėra abejingas  1991m. sausio 13 dienos įvykiams.  Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo centro bendruomenė, nors ir neįprastomis šiandienos sąlygomis, paminėjo šią svarbią datą. Sausio 13 d. 8.00 val. languose įsižiebė atminimo žvakelės, kurios simbolizuoja žmonių gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį. susitelkimą, kada  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę – laisvę.

  Centro bendruomenė – mokiniai,  mokytojai, darbuotojai – dalyvavo pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija”. Uždegė žvakutes ne tik Centre, bet ir namuose, nes šiuo metu mokosi nuotoliniu būdu. Devintų ir dešimtų klasių mokiniams vyko sinchroninė istorijos pamoka „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“. Baigiantis pamokai mokiniai buvo pakviesti į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir Dailės mokytojų asociacijos organizuotą virtualią mokinių piešinių parodą „Mes užaugome laisvi“ (žr. nuorodą  https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=38987&p_k=1).

                      Suaugusiųjų III–IV klasių mokiniai žiūrėjo režisieriaus Broniaus Talačkos dokumentinį  filmą „Sausio 13-oji“, kuris  priminė 1991 m. Sausio 13-tosios įvykius (žr. nuorodą https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/6020/dokumentinis-filmas-sausio-13-oji). Po filmo peržiūros vyko diskusija „Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti“. Mokiniai dalinosi mintimis apie šią svarbią Lietuvos istorijos datą ir įvardijo, ką kiekvienam reiškia būti laisvam...

                                                                            Jadvyga Sudikienė, istorijos vyresnioji mokytoja