Biblioteka

Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro biblioteka – tai mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze, tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius.

Bibliotekoje komplektuojama naujausia bibliografinė-informacinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos, programinė, pažintinė literatūra, prenumeruojama spauda. Bibliotekoje  kiekvienas lankytojas gali rasti tai, ko jam labiausiai reikia - mokymo, metodinių priemonių, informacijos šaltinių, pagalbos, konsultacijų. Bendruomenės nariai mokomi naudotis informacinėmis technologijomis, stengiamasi sudaryti kuo geresnes sąlygas savarankiškam mokymuisi, savišvietai.

Bibliotekos struktūra
·           Abonementas
·           2 Skaityklos
·           Vadovėlių fondas

Teikiamos paslaugos
·           Prieiga prie interneto
·           Naudojimasis kompaktiniais diskais ir mokomosiomis kompiuterinėmis programomis
·           Spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje
·           Konsultacijos ieškant informacijos abonemente ir internete
·           Spausdinimas, dauginimas, skenavimas.
·           Užklausų vykdymas

Bibliotekoje yra 11 kompiuterizuotų darbo vietų. Šiuo metu fondą sudaro apie 11.000 egz. vadovėlių ir 11.400 egz. informacinės bei grožinės literatūros.

Skaitykloje  yra 30 darbo vietų. Joje vedamos pamokos, rengiamos parodos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų, žymių žmonių jubiliejams paminėti, vyksta seminarai, mokytojų metodinės valandėlės, pristatomi įvairūs projektai.

Skaitykloje galima:
naudotis informacinėmis knygomis, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, atlasais, žemėlapiais, CD, kompiuterinėmis programomis, vaizdo bei garso įrašais;
susipažinti su knygų naujienomis, teminėmis spaudinių parodomis, moksleivių, mokytojų darbų parodomis;
skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą, įvairius švietimo dokumentus, programas bei standartus;
skaityti periodinius leidinius („Lietuvos rytas“, „Kėdainių garsas“, „Dialogas“, „Informacinis leidinys“, „Artuma“, „Suaugusiųjų švietimas“);
skaityti 11 kultūros leidinių „Kultūros barai“, „Naujasis židinys“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.
naudotis esančiu televizoriumi, video bei audio aparatūra, multimedia projektoriais, filmavimo ir fotografavimo  įranga.

Bibliotekos modernizavimas
Dokumentų katalogavimui biblioteka naudoja mokyklų bibliotekų informacinę sistemą „MOBIS“.