Priėmimas

Į Jaunimo skyriaus 5 - 10 klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, gaunant kokybišką ir mokinių poreikius atitinkantį ugdymą bei švietimo pagalbą, priimami 12 - 16 metų jaunuoliai.

Vadovaujantis Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Alternatyviojo ugdymo produktyviojo mokymosi organizavimo tvarkos aprašu Produktyvusis mokymasis gali būti organizuojamas 9–10 klasių ne jaunesniems kaip 15 metų ir ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį. Mokymasis susideda iš dviejų dalių: mokymosi Centre ir praktinio mokymosi vietose.      

Mokiniai turi galimybę rinktis įvairias, atitinkančias jų pomėgius Neformaliojo vaikų švietimo veiklas, dalyvauti pažintinėje ir kultūrinėje veikloje, prevenciniuose, sportiniuose renginiuose, projektuose.