Apie TAU

Atsižvelgiant į Kėdainių rajono senjorų poreikius Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre veikia du Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) fakultetai: Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo bei Kultūros ir meno.

Asmenys virš 50 metų gali rinktis tris programas: Taikomojo meno ir dailiųjų amatų, Sveikatos stiprinimo ir Kultūrinės raiškos.

Programos įgyvendinamos per 2 metus pagal patvirtintą studijų grafiką. Dirbama mokslo metais, kurie trunka nuo spalio 1 d. iki gegužės 31 d. Studijos – neintensyvios, paskaitos vyksta 1-2 kartus per mėnesį. Po TAU baigimo studentams įteikiamas trečiojo amžiaus universiteto baigimo pažymėjimas (diplomas, sertifikatas). Nei stojamųjų egzaminų, nei baigiamųjų darbų gynimo ar įskaitų nėra. Taikomos įvairios mokymosi formos: paskaitos, seminarai, kursai, pratybos, išvykos, susitikimai, diskusijos, leidinių/parodų aptarimai, plenerai ir t. t.

Mokymas(is) orientuotas į situacijų analizę, problemų sprendimą ir gautų žinių taikymą praktikoje.