Muziejus

Mokyklos istorijos-memorialinis muziejus įkurtas 1993 metais. Pagrindinė ekspozicija skirta lietuvių raštijos veikėjui Mikalojui Daukšai. Supažindinama su jo biografija, kūryba, veikla, nuopelnais lietuvių raštijos kūrimui. Eksponuojami M. Daukšos darbai - svarbiausias iš jų Postilės vertimas. Kultūros, meno veikėjų mintys, pasisakymai apie šį iškilų žmogų.

Mikalojaus Daukšos vardu ilgus metus vadinosi Kėdainių 4-oji vidurinė, vėliau pagrindinė mokykla. Jis mokyklai suteiktas 1989 m. Kėdainių rajono Tarybos sprendimu.Mokykla veikė nuo 1976 m. spalio 20 d. iki 2013 m. rugsėjo 31 d. Muziejus, kaip palikimas, atiteko puoselėti po reorganizacijos čia įkurtai Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai.

Eksponuojami Kėdainių krašte surinkti etnografiniai daiktai, buities reikmenys. Surinkta knygų, spaudos leidinių, vadovėlių. Muziejuje - apie 1500 eksponatų.

Kaupiama mokyklos istorija, kuriamas metraštis, kolekcionuojamos nuotraukos, straipsniai apie mokyklos gyvenimą, mokinių darbai, sportiniai pasiekimai.

Muziejuje rengiamos integruotos edukacinės pamokos moksleiviams, vyksta audimo pamokos TAU senjorams, šventės, susitikimai, rengiamos mokinių darbų parodos.