Ugdymo proceso organizavimas

1. Ugdymo proceso pradžia - pabaiga:
2020-09-01 – 2021-05-31, trukmė – 9 mėn., viso 39 savaitės.
 
2. Mokymasis pusmečiais:
I pusmetis – 2020-09-01 – 2020-12-31
II pusmetis – 2021-01-01 – 2021-05-31
 
3. Ugdymo krypčių  veiklą šešias dienas per savaitę pirmadieniais – šeštadieniais pagal
patvirtintą ugdymo tvarkaraštį Neformaliojo vaikų švietimo skyriuje vykdo:
 
FOTOGRAFIJOS IR MENŲ  studija, mokytoja Aistė  Kanapeckaitė – Čerenkovienė,
 
GITAROS IR VOKALO  studija, vyr.  mokytoja Laima Žilytė,
 
INFORMATIKOS  klubas, vyr.  mokytoja Ilma Rimkevičienė,
 
JAUNŲJŲ MEDICINOS SLAUGYTOJŲ  akademija, mokytoja Birutė Merkelevičienė,
 
KIRPĖJŲ  studija, vyr. mokytoja Laima Kšivickienė,
 
MAŽOJI UŽSIENIO KALBŲ studija, vyr. mokytoja Asta Gavrilčikė,
 
MEDŽIO DROŽYBOS  studija, mokytojas metodininkas  Audrius Vasiliauskas,
 
ROBOTIKOS  klubas, mokytojas metodininkas Linas Vilčinskas,
 
SPORTO IR SVEIKATINGUMO  klubas, mokytojas metodininkas Dainius Leikauskas,
 
VAIRAVIMO MOKYMO  B kategorijai įgyti  mokykla, mokytojas metodininkas  ir vairavimo
instruktorius Rimantas Tepcovas.
 
4. Mokinių atostogos.
Derinama su  bendrojo  ugdymo įstaigų  ugdytinių atostogomis. Pageidaujant mokiniams ir jų
tėvams mokinių atostogų metu pagal suderintus tvarkaraščius vykdomi užsiėmimai.
 
5. Vertinimas ir įsivertinimas.
Vykdomas neformalus mokinių žinių, gebėjimų, įgūdžių vertinimas ir įsivertinimas. Baigusiems
ne mažiau nei vienerių mokslo  metų trukmės programas gali būti išduodami Neformaliojo švietimo
pažymėjimai Centro nustatyta tvarka.
 
6. Pakeitimai ekstremalių situacijų metu.
Ekstremalių situacijų atveju užsiėmimai vykdomi nuotoliniu būdu vadovaujantis Kėdainių
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Nuotolinio mokymo aprašu.