2016 m.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI:

1. „ČIA YRA KĄ VEIKTI“
Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė.
Projekto tikslai – suteikti saugaus laisvalaikio leidimo ir prasmingos ugdymo (-si) veiklos galimybes jauniems žmonėms, ypač patiriantiems atskirtį savo socialinėje aplinkoje; skatinti socialinių jaunimo grupių, dalyvaujančių AJE veikloje, integraciją ir bendradarbiavimą; kurti darnią, besimokančią AJE komandą, įtraukiant savanorius ir prisidedant prie komandos narių profesinio tobulėjimo.
Planuojamos veiklos:
•  Neformalių jaunimo grupių susitikimai, ryšių su bendradarbiavimo partneriais ir kitomis institucijomis plėtra.
•  Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. Bendravimo psichologijos mokymai/ stovykla. Kokybiškas laisvalaikio užimtumas.
•  Viešinimas ir rezultatų sklaida žiniasklaidoje, internete. Projekto pristatymas bendruomenei.
Finansavimą skiria Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2. „ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMUI IR SMURTO/PATYČIŲ PREVENCIJAI“
Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė.
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo psichikos sveikatą, skatinant su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių bei elgesio formavimąsi.
Planuojamos veiklos:
•  Psichikos sveikatos stiprinimo/ smurto prevencijos užsiėmimai, organizuojami tuo laiku, kai ugdymo įstaigose veikla nebevyksta (vakarais, savaitgaliais).
•  Natūralių atsipalaidavimo ir streso valdymo technikų pratybos; pozityviosios psichologijos grupinės ir individualios konsultacijos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius.
•  Susitikimai su organizuoto jaunimo grupėmis, komandos formavimo užsiėmimai.
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

3. „POZITYVIŲ POKYČIŲ ERDVĖ“
Projekto vadovas: Ramunė Valmontienė.
Projekto tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių pozityvius pokyčius, įtraukiant į gyvenimo  įgūdžius formuojančias veiklas ir didinant socialines kompetencijas.
Planuojamos veiklos:
•  Prasmingo užimtumo ir saviraiškos bei kūrybiškumo veiklos (muzikos, šokių, sporto, maisto ruošimo  ir kt.)
•  Individualios ir grupinės konsultacijos rizikos grupių jaunuoliams, jų draugams ir šeimos nariams, įgalinant pozityvius pokyčius.
•  Tarpžinybinis/tarpsektorinis bendradarbiavimas, AJE veiklos ir vykdomo projekto viešinimas.
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

4. NEFORMALIOJO SUAGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINMAS
Koordinatorius: Jūratė Vaitonienė.
Tikslas – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos plėtra.
Planuojamos veiklos:
•  Suaugusiųjų sveikatos stiprinimo užsiėmimai
•  Gyvenimo įgūdžių ugdymas rizikos grupių asmenims AJE.
•  Suaugusiųjų švietimo savaitės organizavimas.
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

KĖDAINIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

1. „SENJORŲ PSICHINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO PRAKTIKUMAS“
Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė.
Projekto tikslas – stiprinti brandaus amžiaus žmonių psichikos sveikatą  ir skatinti / didinti jų fizinį aktyvumą.
Planuojamos veiklos:
•  Tikslinės grupės gyvensenos tyrimas / fizinio pajėgumo įvertinimas, metodinės medžiagos ir fizinio aktyvumo bei sveikatos stiprinimo/palaikymo rekomendacijų parengimas.
•  Tikslinės grupės fizinio aktyvumo didinimas (žinių pateikimas, pratybos) – fizinio aktyvumo mokymai. Sveikatos mokymo/ugdymo užsiėmimai aktualiomis temomis (ligų prevencija ir sveikatos stiprinimas).
•  Gerosios patirties ir rezultatų sklaida (info žiniasklaidai, projekto efektyvumo vertinimas).
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

2. NEFORMALIOJO SUAGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINMAS
Koordinatorius: Jūratė Vaitonienė.
Tikslas – Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos plėtra.
Planuojamos veiklos:
•  senjorų sveikatos stiprinimo užsiėmimai.•  
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.

KĖDAINIŲ RAJONO VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS KLUBO „SVEIKI“ ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

1. „SNIEGO GNIŪŽTĖ“ – PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJA KĖDAINIŲ RAJONO JAUNIMUI“
Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė.
Projekto tikslas – įgalinti jaunus žmones atpažinti piktnaudžiavimo psichoaktyviosiomis medžiagomis rizikos veiksnius bei didinti psichologinę asmenybės brandą, ugdant įgūdžius, reikalingus socialiai atsakingiems ir sveikiems pasirinkimams.
Planuojamos veiklos:
•  Stovyklos personalo – mažų grupių vadovų parengimas (organizuoti parengiamuosius jaunimo lyderių (personalo) mokymus, taikant inovatyvius patirtinio mokymosi metodus, propaguojant sveiką gyvenseną).
•  Bendravimo psichologijos mokymų  jaunimui organizavimas, remiantis “Sniego gniužtės” metodika bei principu “bendraamžiai – bendraamžiams”.
•  Rizikos grupių šeimų sveikos gyvensenos mokymas, konsultavimas.
Finansavimą skiria Kėdainių rajono savivaldybė.