2018 m.

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SKYRIAUS ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „ATVIRA JAUNIMO ERDVĖ PSICHIKOS SVEIKATOS STIPRINIMUI IR SMURTO/PATYČIŲ PREVENCIJAI“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tęstinis projektas.
Projekto tikslas – stiprinti jaunimo psichikos sveikatą, skatinant su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių bei elgesio formavimąsi.

Veikla/rezultatai:

  • Organizuoti psichikos sveikatos stiprinimo ir smurto prevencijos, prasmingo užimtumo, streso valdymo technikų užsiėmimai tuo laiku, kai ugdymo įstaigose veikla nebevyksta.
  • Organizuoti susitikimai su organizuotomis jaunimo grupėmis (bendradarbiavimo ir komandos formavimo užsiėmimai) ir susitikimai su specialistais, atsižvelgiant į AJE dalyvių poreikius.
  • Vykdyta rezultatų sklaida, parengta informacija internetui.

2. „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ PATIRTIES SKLAIDA“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba pagal Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tikslas – dalintis patirtimi ir vykdyti rezultatų sklaidą, organizuojant ir koordinuojant Suaugusiųjų mokymosi savaitės renginius Kėdainių rajone.

Veikla/rezultatai:

  • Meninės kūrybinės dirbtuvės.
  • Edukaciniai užsiėmimai.

KĖDAINIŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO (TAU) ĮGYVENDINTI PROJEKTAI:

1. „SENJORŲ PSICHINĖS IR FIZINĖS SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO PRAKTIKUMAS“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių rajono savivaldybė. Tęstinis projektas.
Projekto tikslas– sudaryti galimybes stiprinti brandaus amžiaus žmonių psichikos sveikatą ir fizinį pajėgumą.

Veikla/rezultatai:

  • Tikslinės grupės fizinio aktyvumo didinimas (žinių pateikimas, pratybos) – fizinio aktyvumo mokymai. Sveikatos mokymo/ugdymo užsiėmimai aktualiomis temomis (ligų prevencija ir sveikatos stiprinimas).
  • Gerosios patirties ir rezultatų sklaida (informacija žiniasklaidai, internetui).

2. „KARTŲ MOKYMASIS KARTU“. Projekto vadovas: Jūratė Vaitonienė. Finansavimas – Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba pagal Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą.
Projekto tikslas – tobulinti brandaus amžiausžmonių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinant konstruktyvų dialogą tarp kartų.

Veikla/rezultatai:

  • Komandinio darbo praktikumas – stovykla „Duok ranką“.
  • Kūrybinės dirbtuvės. Darbų pristatymas.