Administracija

Direktorė
Irina Jančiukienė
II vadybinė kategorija
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Suaugusiųjų skyriaus vedėja
Audronė Valienė
Technologijų mokytoja metodininkė

Jaunimo skyriaus vedėja
Jolanta Pupkevičienė
Vyresnioji socialinė pedagogė

Neformaliojo vaikų švietimo  skyriaus vedėja
Alma Jociuvienė
II vadybinė kategorija
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo skyriaus vedėja
Jūratė Vaitonienė
Sveikos gyvensenos mokytoja metodininkė