Ugdymas karjerai

Ugdymo karjerai centras   http://smckarjeroscentraskedainiai.jimdo.com/

...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje...                                                                                                                                   L. Donskis  

 

        Nuo 2012 m. gruodžio mėnesio Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro vykdomame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Pagrindiniai dokumentai:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas;
 • Ugdymo karjerai programa;
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai Modelis.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir /ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę veiklą, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:

Siekiama, kad mokiniai:·        

 • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
 • rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
 • remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
 • remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
 • mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo. 

Mus rasite Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, 110, 201, 211 kabinetuose. Kontaktai :  el.paštas:   Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Ugdymo karjerai centre teikiamos paslaugos:

Teikiamos individualios bei grupinės konsultacijos, kuriose:

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; 
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;
 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi ir / ar asmenines problemas;
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai) ir profesinės veiklos rinkimusi;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų, aukštųjų neuniversitetinių mokyklų, profesinio mokymo pagrindines studijas, taisyklėmis;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;
 • supažindinama su mokymosi visa gyvenimą galimybėmis;
 • mokoma susidaryti karjeros planą, įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos.

Naudingos nuorodos

Karjeros planavimas:
Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė - http://www.mukis.lt
Karjeros planavimo žingsniai - http://www.euroguidance.lt/jaunimui
Tavo karjeros mokykla - http://www.karjerosmokykla.europass.lt/

Informacija apie egzaminus:

Nacionalinis egzaminų centras – http://www.egzaminai.lt/naujienos/

Informacija apie profesijas:

Profesijų vadovas – http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų filmukai – http://www.mukis.lt/lt/profesiju_filmai.html

Informacija apie studijas:

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema - http://www.aikos.smm.lt/
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti - http://www.lamabpo.lt/
Egzaminai, balų skaičiuoklė, kur stoti -  http://www.studijos.lt/
http://www.nrcg.lt/

Studijos užsienyje:

PLOTEUS - http://ec.europa.eu/ploteus/home_en.htm
kalba.lt edukacinės rinkos lyderis - http://www.kalba.lt
Studijų užsienyje informacinis centras - http://eac.osf.lt/lt/
Baltic student - http://balticstudent.eu/

Darbo paieška:

Lietuvos darbo birža - http://www.ldb.lt
http://www.darborinka.lt
http://www.cvbankas.lt
http://www.cv.lt/index.do
http://www.cvonline.lt/
http://www.cvmarket.lt/
http://www.manager.lt/

Gyvenimo aprašymo rengimas:

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos - http://www.smpf.lt/lt/programos/europass/europass_cv
Gyvenimo aprašymo pavyzdžiai, šablonai, formos - http://www.rekvizitai.lt/dokumentu-pavyzdziai/cv-gyvenimo-aprasymas/

Attachments:
Download this file (Ar kada pagalvojai2.pdf)Ar kada pagalvojai2.pdf524 kB