Darbo užmokestis

 

Darbuotojai 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2019 m. 

Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2020 m. I ketv.
Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2020 m. II ketv.
Vidutinis darbo užmokestis (Eur)
2020 m. III ketv.
Vadovai 1603,00 1717,00 1814,00 1870,00
Buhalterijos darbuotojai 1429,00 1390,00 1412,00 1524,00
Tarnautojai 825,00 822,00 786,00 713,00
Specialistai  1035,00 1039,00 950,00 976,00
Mokytojai 1419,00 1452,00 1412,00 1397,00
Nekvalifikuoti darbuotojai 521,00 554,00 485,00 475,00