Veiklos kokybės įsivertinimas

Centro veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2018 - 2019 m. m.:

Pirmininkė - Vilima Jucevičiūtė, istorijos, pilietiškumo ugdymo mokytoja.

Nariai:
Vilma Jasiulevičienė, matematikos vyresnioji mokytoja;
Danguolė Petrauskienė, chemijos vyresnioji mokytoja.