Kviečiame!

 
 

Kviečiame padovanoti kraujo!

Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu


Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siunčiamų bedarbių ir užimtų asmenų pagal formaliojo profesinio mokymo programas besimokančių asmenų įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimo tvarką karantino laikotarpiui nustato atitinkamos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos.

Su šv. Velykom!

Tai svarbu!