Seminaras „Žinių įtvirtinimas: raktas į ilgalaikį mokymąsi“

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos pedagogų komanda įpusėjus sausiui dalyvavo Grundtvig programos kvalifikacijos tobulinimo seminare „Knowledge Validation:  The Key to Long-Lasting Learning“ („Žinių įtvirtinimas: raktas į ilgalaikį mokymąsi“), kuris vyko Didžiosios Britanijos sostinėje Londone. Seminaro tikslas – pasidalinti patirtimi ir žiniomis apie įvairius mokymo(-si) metodus, jų taikymo galimybes pamokoje. Mokymuose dalyvavo pedagogai iš 3 šalių: Lietuvos, Bulgarijos ir Rumunijos. Seminarą vedė lektoriai Dimitar Mitev ir Abo Savchov.

Kėdainių TAU senjorai stebina energija ir kūrybiškumu

Baigiantis pirmajam 2013-2014 mokslo metų pusmečiui, Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) organizatoriai analizuoja nuveiktus darbus ir apibendrina veiklos rezultatus. Drąsiai galima teigti, kad Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos TAU steigimo iniciatyva, pasižymėjusi stebėtinu dalyvių aktyvumu, tikrai neišsikvėpė. Šiuo metu užsiėmimus lanko 118 užsiregistravusių asmenų. Sveikatos ir dvasinio tobulėjimo fakultete studijuoja 78 senjorai, o Kultūros ir meno fakultete – 54. Nemažai dalyvių domisi abiejų fakultetų veikla. 


Tarptautiniai mokymo kursai „Social capital generations“ Makedonijoje

2013 m. gruodžio 1-9 d. vyko programos „Veiklus Jaunimas“ tarptautiniai mokymo kursai Makedonijoje „Social capital generations“. Mokymuose dalyvavo 19 šalių atstovai.

Mokymų metu dalyviai turėjo galimybę įgyti žinių apie jaunimo mainų projektus,  bendrauti ir mokytis tarptautinėje komandoje, pristatyti savo organizacijos ar grupės veiklą potencialiems projektų partneriams. Tarptautinių mokymo kursų metu pristatyta ir įgyvendinta įvairialypė programa: pateikta esminė informacija apie programą „Erasmus +“, individuali ir mokymosi grupėje patirtis, projektų įgyvendinimui reikalingos žinios ir įgūdžiai, pagrįsti neformaliojo švietimo patirtimi ir projektų veiklos kokybės standartais, suteikta galimybė įvairių šalių organizacijoms užmegzti tarptautinius ryšius. „Social capital generations“ mokymo kursai Makedonijoje – tai dar viena galimybė Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklai dalyvauti tarptautiniuose projektuose.

Aptartas produktyviojo mokymosi modelio diegimas

Sausio 9 d., Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje susirinko gausus būrys šios mokyklos partnerių – rajono įmonių ir organizacijų atstovų, kurie į savo kolektyvą keliems mėnesiams priima mokytis produktyviojo mokymosi klasės jaunuolius. Susitikti su šių praktinio mokymosi vietų atstovais ir išgirsti jų įspūdžius apie darbo su mokiniais patirtį atvyko ir politikai: Seimo narė Virginija Baltraitienė, Kėdainių savivaldybės vicemerė Nijolė Naujokienė, Švietimo skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius. Susitikime taip pat dalyvavo projekto „Alternatyvusis ugdymas“, kurio metu išbandomas produktyvusis modelis, vadovė Simona Plienaitytė, projekto produktyviojo mokymosi konsultantų grupės vadovė Auksė Petruškevičiūtė, konsultantė Elena Stasiulienė, produktyviojo mokymosi mokinės ir jų pedagogės Violeta Ramanauskaitė ir Laura Paulauskienė. Susitikimą organizavo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius Dangiras Kačinskas kartu su savo vadovaujamos ugdymo įstaigos kolektyvu.

Kėdainių TAU kuria tradicijas


Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) bendruomenės nariai senuosius metus palydėjo susirinkę į advento vakaronę.
Penktadienio vakarą, padedant Taikomojo meno ir dailiųjų amatų programos koordinatorei Rusnei Feiferienei ir audimo praktinių užsiėmimų vadovei Joanai Lukoševičienei, TAU studentai  papuošė eglutę pačių pagamintais žaisliukais.

Popietė „Advento kelio šviesa“

Tamsūs šiųmečio gruodžio vakarai, kasdienybės sumaišties nedengia baltuma. Ilgėdamiesi šviesos vis dažniau dairomės į dangų, norėdami įminti spindinčios žvaigždės paslapties didybę. Ar sugebėsime pajausti advento kelio šviesą, ar mus pažadins Dieviškas beldimas, ar atsiversime Atėjimui?

Norėdama suprasti advento kelio šviesą, susitelkti didžiųjų švenčių laukimui Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos Suaugusiųjų skyriaus  bendruomenė gruodžio 20 d. kuratorės  Jadvygos Sudikienės sutelkta susirinko į jau tradicinę, trečius metus organizuojamą,  advento popietę, kurioje dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios vikaras kunigas Vincas Kudirka.

Suaugusiųjų ugdymo inovatyviosios praktinės metodinės patirties paieška ir sklaida

Žemės  vis dar nekausto gruodas, nekloja baltas sniego patalas, o dangus vis dar dovanoja ledinius lietaus lašus pamiršdamas, kad laukiame baltumos,  laukiame didžiųjų švenčių. Prasidėjęs adventas skirtas tam, kad lauktume, lauktume dalindamiesi tuo, ką sukūrėme, ką nuveikėme, kuo galime pasidžiaugti.  Gruodžio 4 d. Ugdymo plėtotės centro Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus ir  Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacijos iniciatyva Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje  vyko inovatyviosios praktinės metodinės patirties paieška ir sklaida.