Mokykla mums suteikia žinių ir įgūdžių

Kiekvienam jaunam žmogui labai svarbu įgyti  kuo daugiau žinių, įgūdžių iš įvairių mokslo ir gyvenimo sričių. Laimingi tie, kurie laiku suranda mėgstamos veiklos sritį, kurioje įdomu, norima tobulėti. O vėliau pradedama svarstyti apie galimybes savo ateitį susieti su mokyklos suole pamėgta veikla.

Diskusija „Renkuosi gyvenimą“

Savižudybė – tai veiksmas, kurio metu asmuo savo paties noru pasitraukia iš gyvenimo. Kiekviena savižudybė yra ne tik iš gyvenimo pasitraukusiojo, bet ir jo artimųjų bei visų aplinkinių tragedija, kuri palieka pėdsakus: kaltės jausmą, širdgėlą. Todėl labai svarbu mokėti atpažinti savižudiškus aplinkinių ketinimus ir žinoti, ką tokiu atveju daryti. Laiku parodytas dėmesys gali suteikti žmogui jėgų gyventi ir spręsti iškilusias problemas.

Suaugusiųjų švietimo savaitė 2013

2013 m. lapkričio 18-24 d. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija pakvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas ir organizacijas bei visus suaugusiuosius jungtis į keturioliktos suaugusiųjų švietimo savaitės „Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio“ judėjimą. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla jau keturiolika metų yra aktyvi šio judėjimo dalyvė ir organizatorė.  2013 m. suaugusiųjų švietimo savaitės vizija labai artima mokyklai:  mokymasis visą gyvenimą, savęs supratimas, asmeninės savasties puoselėjimas, stipri bendruomenė – tautos vienybės, pilietiškumo ir tolerancijos pagrindas.

Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig partnerysčių projekto „Mokymasis - kova su skurdu“ pirmasis susitikimas Utrechte, Olandijoje

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla pradėjo įgyvendinti naują tarptautinį Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą „Mokymasis – kova su skurdu“.  Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Olandijoje, Utrecht mieste. Projekte dalyvauja septynios institucijos iš įvairių Europos šalių: Jungtinės Karalystės, Olandijos, Šveicarijos, Vengrijos, Slovėnijos, Suomijos ir Lietuvos.

Partnerystės projekto susitikimas Bulgarijoje

2013 m. spalio 22-27 d. Kėdainių rajono besimokančiųjų suaugusiųjų iniciatyvos “Tezauras” atstovai - Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklosmokytojos Renata Sedliorienė ir Asta Pukienė kartu su mokiniais vyko į partnerystės projekto „Memoryboxes“ (liet. Prisiminimų dėžutė) Grundtvig mokymosi susitikimą Bulgarijoje.

Stažuotė Berlyne – geroji patirtis mokant mokinius pagal produktyviojo mokymosi modelį

 

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje jau antrus metus vykdomas projektas „Alternatyvusis  ugdymas“ ir įgyvendinamas produktyviojo mokymosi modelis. Projektą vykdoŠvietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Produktyviojo mokymosi tikslas – padėti mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų arba per anksti paliekantiems švietimo sistemą, pritapti joje, socializuotis per pasirinktą ir asmeniškai patrauklią darbinę veiklą, suvokti praktinę mokymosi reikšmę. Mokykloje sukurta produktyviojo mokymosi klasė, kurioje mokosi 12 dešimtos klasės mokinių.  Mokiniai 22 valandas per savaitę mokosi mokykloje, o 9 valandas pasirinktose praktinio mokymo vietose Kėdainių miesto ir rajono įstaigose atlieka produktyviojo mokymosi mokytojų Violetos Ramanauskaitės ir Lauros Paulauskienės parengtas užduotis.

Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą Nordplus Adult programos projekto „Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ antrasis susitikimas Latvijoje

Lapkričio 4-6 d. Latvijos sostinėje vyko Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą Nordplus Adult programos projekto „Kaip paskatinti suaugusįjį mokyti suaugusįjį“ antrasis susitikimas. Rygoje projekto partnerius maloniai priėmė UAB „BUTS“, Edukacinių inovacijų diegimo centras ir Talsi regiono suaugusiųjų mokymo centras. Susitikime  dalyvavo Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos projekto grupės nariai, partneriai iš Švedijos  Falkenberg suaugusiųjų kompetencijų plėtros centro.